Co stanowi dobrze funkcjonującą rodzinę, co stanowi źle funkcjonującą rodzinę i w jaki sposób jednostki rodzinne, w których z członkiem chorym na schizofrenię różnią się od innych rodziny nieodpowiednie? W tych debatach opinie i spekulacje płynęły swobodnie. Psychoterapeuci w Warszawie-Bemowo również dostrzegli i zaczęli wyraźnie zaznaczać potrzebę opracowania pewnych koncepcji funkcjonowania rodziny w odniesieniu do zdezorganizowanych jednostek rodzinnych, które są leczone i badane w warunkach domowych. Kluczowe jest zatem okazanie wzajemnego wsparcia, dzięki uzgodnieniu wspólnych wizyt z terapeutą.

Różne systemy rodzinne

Brak stabilności i równowagi w rodzinie jest często wynikiem braku jasności w postrzeganiu i przydzielaniu przez członków rodziny instrumentalnego i ekspresyjnego przywództwa mężowi-ojcu, żonie-matce i rodzeństwu. Ta nierównowaga przejawia się szczególnie wtedy, gdy zasady są zmieniane lub modyfikowane przez siły wewnętrzne lub zewnętrzne w stosunku do środowiska rodzinnego.

System rodzinny ma także swoje granice zewnętrzne i wewnętrzne. Poprzez granice zewnętrzne członkowie rodziny, indywidualnie lub zbiorowo, artykułują się z innymi systemami odniesienia w większym systemie społecznym, którego rodzina jest częścią. Te artykulacje dokonują się głównie poprzez funkcjonowanie systemów pokrewieństwa i dążenie rodziny do pracy, rekreacji i doświadczeń religijnych. Wejście zespołu terapeutycznego do domu stanowi w pewnym sensie wyjątkową interwencję w system społeczny rodziny z zewnątrz.

Psychoterapia w Warszawie-Bemowo – sposoby zaangażowania najbliższych

Sposób, w jaki rodzina mobilizuje się, by poradzić sobie z tym szczególnym rodzajem interwencji, jest bardzo interesujący i może w pewien sposób zapowiadać sukces wysiłków terapeutycznych, ponieważ zasadnicze zmiany w zachowaniu rodziny będą zależeć od tego, w jakim stopniu terapeuci będą w stanie dotrzeć poza zewnętrzne granice rodziny do jej wewnętrznej sieci uczuć, emocji i fantazji. Podstawowym celem terapeutycznym jest wtedy przesunięcie rodziny jako jednostki w kierunku pełniejszego i bardziej znaczącego uczestnictwa w większym społeczeństwie.

To ostatnie będzie zależało od zmiany charakteru psychopatologii występującej w rodzinie. Główną cechą takiego postępowania jest „robienie z kozła ofiarnego” głównego pacjenta w roli chorego przez wszystkich członków rodziny, aby mogli oni dokonać marginalnej korekty. Innymi słowy, w wyniku wzajemnego postrzegania chorego członka rodziny dochodzi do pewnego stopnia adaptacji, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej w stosunku do systemu rodzinnego.

Główny cel psychoterapeuty w Warszawie-Bemowo

W tym samym czasie osiągamy nasz większy cel, jakim jest ocena patologii rodziny i potencjału zdrowego przystosowania. Rodzina postrzegana w ten sposób jest dynamicznym organizmem i jest oceniana pod kątem jej zdolności do zmiany i dostosowania się do wewnętrznych i zewnętrznych nacisków. Zdolność ta umożliwia rodzinie jako jednostce lub podjednostce pełniejsze i bardziej znaczące uczestnictwo w życiu społecznym.

 

 

Powiązane artykuły

rzeczoznawca majątkowy w zielonej górze (2)

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy to specjalista, który potrafi dokładnie oszacować wartości różnych rodzajów mienia. Profesja ta wymaga nie tylko gruntownych kompetencji z zakresu rynku nieruchomości i finansów, ale także doświadczenia oraz znajomości przepisów prawa dotyczących oceny wartości majątku. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat pracy rzeczoznawcy…

leczenie niepłodności w Katowicach

Gdzie leczyć niepłodność?

Niepłodność jest problemem, który dotyka coraz więcej par na całym świecie. Szacuje się, że nawet co piąte małżeństwo boryka się z tym wyzwaniem. Pojawiające się trudności w posiadaniu potomstwa mogą prowadzić do frustracji, poczucia winy czy napięć między partnerami. Pomoc medyczna jest niezbędna do rozwiązania…