Każdemu z nas może przytrafić się wypadek bądź też ktoś może wyrządzić nam szkodę. W ten czy inny sposób doznajemy uszczerbku zdrowotnego. Jednak jesteśmy chronieni odpowiednimi przepisami, a także mamy możliwość dodatkowej ochrony, np. dzięki wykupieniu polisy. W jaki sposób możemy dochodzić należnego nam odszkodowania?

Etap polubowny

W ostatnich latach coraz popularniejsze stały się mediacje. To dobrowolny sposób rozwiązywania sporów, który jest silnie odformalizowany. Ugoda zawarta przed mediatorem może zostać następnie zatwierdzona przez sąd, dzięki czemu uzyskuje moc prawną równą prawomocnemu orzeczeniu.

Jak dochodzić odszkodowania w drodze mediacji? Przede wszystkim musimy porozumieć się ze sprawcą szkody, a następnie umówić się na spotkanie z mediatorem. Jest to osoba, która odbyła specjalistyczne szkolenie, wskutek czego nabyła kwalifikacje niezbędne do wykonywania tego zawodu. Z mediacji można skorzystać w ośrodkach mediacyjnych, które są prowadzone przez fundacje, stowarzyszenia, a nawet uczelnie. Ponadto mediatorami są często również prawnicy prowadzący kancelarie – adwokaci, radcy prawni i notariusze.

Dochodzenie odszkodowań na drodze sądowej

Jeżeli nie uda nam się załatwić sprawy w sposób polubowny, wówczas możemy zwrócić się z nią do sądu. Dochodzenie odszkodowań na drodze sądowej jest jednak znacznie bardziej skomplikowane aniżeli w przypadku mediacji.

Pierwszym etapem będzie wystosowanie wezwania do zapłaty. To specjalne pismo, w którym wezwiemy sprawcę szkody do tego, aby zapłacił nam odszkodowanie w wyznaczonej przez nas kwocie w określonym terminie. Jeżeli tego nie zrobi, wówczas wniesiemy sprawę do sądu.

Decydując się na wniesienie sprawy do sądu, musimy przygotować pozew, czyli pismo inicjujące postępowanie. Nie jest to proste zadanie, ponieważ każde pismo procesowe musi spełniać wymogi formalne określone w przepisach. W pozwie musimy przedstawić swoje stanowisko – określić żądanie, wnieść o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów na wykazanie danych faktów oraz przedstawić uzasadnienie. Dla osób, które na co dzień nie mają do czynienia z prawem, będzie to naprawdę niełatwe zadanie.

Jak dochodzić odszkodowania w sądzie?

Tego rodzaju sprawa może być rozpoznana w postępowaniu upominawczym. Oznacza to, że sąd może wydać nakaz zapłaty bez konieczności wzywania stron i przeprowadzania rozprawy, jeżeli uzna, że jest to możliwe w danym przypadku. Gdyby jednak okazało się to niemożliwe albo pozwany złożyłby sprzeciw od nakazu zapłaty, wówczas sprawa zostanie skierowana na rozprawę.

W takim przypadku będziemy musieli stawić się w sądzie w celu reprezentowania swoich interesów. Jest to niezwykle trudne dla osób, które nie mają doświadczenia w tym zakresie. Postępowanie cywilne jest bowiem silnie sformalizowane i łatwo jest popełnić błąd, który może znacznie pogorszyć naszą sytuację procesową. Dlatego też warto rozważyć zlecenie prowadzenia naszej sprawy adwokatowi lub radcy prawnemu, który specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

Firmy odszkodowawcze – czy warto z nich skorzystać?

Na polskim rynku działa wiele firm odszkodowawczych. Są to podmioty, z którymi współpracują prawnicy posiadający wiedzę na temat tego, jak dochodzić odszkodowania. Zgłaszając się do takiej firmy, zawieramy z nią umowę, która reguluje wszystkie kwestie. Najistotniejszą rzeczą dla wielu osób jest wynagrodzenie. Zazwyczaj stanowi ono 20-30% uzyskanej w wyniku procesu kwoty i jest płatne po zakończeniu sprawy. W każdym przypadku musimy jednak dokładnie tę kwestię zweryfikować. Może się bowiem tak zdarzyć, że będziemy zobligowani do zapłacenia faktury, zanim otrzymamy pieniądze od sprawcy. Oczywiście, w każdym przypadku musimy zastanowić się, czy współpraca z tego rodzaju podmiotem będzie dla nas korzystna.

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych nie jest proste. Wynika to przede wszystkim z zawiłości przepisów regulujących tę kwestię. Jeżeli nie jesteśmy prawnikami, ciężko będzie nam się w nich poruszać. Na szczęście zawsze możemy skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Na rynku są również firmy odszkodowawcze, które także świadczą pomoc osobom poszkodowanym na przykład w wypadkach drogowych.

Powiązane artykuły

rzeczoznawca majątkowy w zielonej górze (2)

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy to specjalista, który potrafi dokładnie oszacować wartości różnych rodzajów mienia. Profesja ta wymaga nie tylko gruntownych kompetencji z zakresu rynku nieruchomości i finansów, ale także doświadczenia oraz znajomości przepisów prawa dotyczących oceny wartości majątku. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat pracy rzeczoznawcy…

leczenie niepłodności w Katowicach

Gdzie leczyć niepłodność?

Niepłodność jest problemem, który dotyka coraz więcej par na całym świecie. Szacuje się, że nawet co piąte małżeństwo boryka się z tym wyzwaniem. Pojawiające się trudności w posiadaniu potomstwa mogą prowadzić do frustracji, poczucia winy czy napięć między partnerami. Pomoc medyczna jest niezbędna do rozwiązania…