Zima to czas w roku, który albo się kocha, albo nienawidzi, o czym każdego sezonu przekonują się wszyscy kierowcy i użytkownicy chodników. Padający śnieg lub zamarzający deszcz tworzą niebezpieczne warunki, a odkładające się pokłady białego puchu utrudniają normalne funkcjonowanie przechodniów i drogowców. Więc kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie dróg, chodników i dbanie o to, aby podczas zimy nawierzchnia była bezpieczna? Tego dowiesz się z poniższego tekstu.

Odśnieżanie, Gliwice – kto odpowiada za usuwanie śniegu?

Choć wiele osób o tym nie wie, każda droga publiczna posiada tak zwanego administratora. Osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za utrzymanie ulic w dobrym stanie, nie tylko podczas zimy, ale również przez cały rok. Do obowiązków takiego administratora, należy: zajmowanie się okresowymi kontrolami, zlecanie naprawiania szkód, oznaczanie dróg oraz dbaniem o to, aby podczas niebezpiecznych warunków atmosferycznych przejazd po drodze nie stanowił niebezpieczeństwa. Ta osoba stanowi również odpowiedź na pytanie, kto odpowiada za odśnieżanie szos.

To, kim jest administrator zależy od poszczególnych kategorii dróg. Szosy krajowe i autostrady znajdują się pod pieczą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wojewódzkie zarządzane są przez województwa, powiatowe przez powiat, a gminne przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wewnętrzne natomiast podlegają administracji zarządcy nieruchomości, terenu bądź obiektu, na którym taka droga się znajduje.

Opady śniegu a bezpieczeństwo na drogach

Utrzymanie dróg w należytym porządku podczas silnych opadów śniegu jest obowiązkiem każdego administratora, co zostało określone w konkretny sposób na podstawie sześciu standardów:

  • po pierwsze, okres czasu wymagany do oczyszczenia nawierzchni dróg nie może przekraczać 2 godzin od ustania opadów. W tym czasie nie może występować zajeżdżona warstwa śniegu;
  • po drugie, okres czasu wymagany do oczyszczenia nawierzchni dróg nie może przekraczać 4 godzin od ustania opadów śniegu. W tym czasie na drodze może pojawić się cienka warstwa śniegu;
  • po trzecie, okres czasu wymagany do oczyszczenia nawierzchni dróg nie może przekroczyć 6 godzin od ustania opadów. Na drogach dopuszczalny jest rozjeżdżony śnieg i miejscowe zaspy;
  • po czwarte, okres czasu wymagany do oczyszczenia nawierzchni dróg nie może przekraczać 8 godzin od ustania opadów. Dopuszczalna warstwa śniegu na drogach;
  • po piąte, okres czasu wynoszący 24 godziny to dopuszczalna przerwa w komunikacji. Musi wtedy być oczyszczony ze śniegu co najmniej jeden pas ruchu;
  • po szóste, okres czasu wynoszący 48 godzin to dopuszczalna przerwa w komunikacji. Nawierzchnia powinna być odśnieżona oraz w wyznaczonych odcinkach posypana piaskiem.

Odśnieżanie chodników – kto za to odpowiada?

W kwestii odśnieżania chodników sytuacja jest bardzo prosta. Ten przylegający do posesji prywatnej powinien oczyszczać jej właściciel. Pozostałościami po odśnieżaniu natomiast (w formie zaspy) zajmuje się zarządca konkretnej drogi.

Powiązane artykuły

rzeczoznawca majątkowy w zielonej górze (2)

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy to specjalista, który potrafi dokładnie oszacować wartości różnych rodzajów mienia. Profesja ta wymaga nie tylko gruntownych kompetencji z zakresu rynku nieruchomości i finansów, ale także doświadczenia oraz znajomości przepisów prawa dotyczących oceny wartości majątku. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat pracy rzeczoznawcy…

leczenie niepłodności w Katowicach

Gdzie leczyć niepłodność?

Niepłodność jest problemem, który dotyka coraz więcej par na całym świecie. Szacuje się, że nawet co piąte małżeństwo boryka się z tym wyzwaniem. Pojawiające się trudności w posiadaniu potomstwa mogą prowadzić do frustracji, poczucia winy czy napięć między partnerami. Pomoc medyczna jest niezbędna do rozwiązania…