Zamówienia

Jak zamawiać oferowane produkty firmy Etrovision ?

Prosimy o dokładne precyzowanie zamawianych elementów oraz o ewentualną konsultację ze Sprzedawcą w celu ustalenia formy płatności, sposobu dostawy i dostępności wybranego towaru. Prosimy także o zapoznanie się z "Ogólnymi warunkami sprzedaży EPA Systemy" przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia w firmie EPA Systemy jest równoznaczne z akceptacją powyższego dokumentu oraz z "Ogólnymi warunkami gwarancji".

Zamówienia na produkty Etrovision prosimy składać :

Wraz z zamówieniem prosimy o podanie danych potrzebnych do wystawienia faktury oraz adresu na jaki ma być dostarczona przesyłka i faktura. Gwarancja na wszystkie produkty sprzedawane z oferty www.etrovision.pl wynosi 24 miesiące z czasem naprawy do 21 dni.

Dostawa towaru zakupionego w naszej firmie

Towar jest dostarczany do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL na adres wskazany w zamówieniu. Czas dostawy towaru jest uzależniony od dostępności w magazynie firmy EPA Systemy. Dostawa towaru jest dokonywana na koszt Kupującego i jej koszt wynosi ok. 20,00 pln + VAT (może być obniżona zależnie od aktualnych akcji promocyjnych).

Standardowo czas oczekiwania na dostawę wynosi do 2 dni roboczych. W przypadku braku towaru w magazynie, czas oczekiwania na przesyłkę wynosi do 3 tygodni.

Po otrzymaniu zamówionego towaru, prosimy o dokładne obejrzenie go w celu wyeliminowania uszkodzeń będących efektem niewłaściwego transportu. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych prosimy o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Formy płatności

1. Dla Klientów dokonujących zamówień w naszej firmie po raz pierwszy możliwa jest realizacja płatności w następujący sposób:

 • faktura proforma wystawiana na 100% wartości
 • uiszczenie płatności przy odbiorze towaru u Kuriera dostarczającego przesyłkę

2. Dla Klientów stałych, dokonujących zakupów wielokrotnie, możliwa jest (oprócz powyższych form) płatność przelewem odroczonym do 30 dni od daty otrzymania towaru.

Faktura jest wystawiana wg. danych zawartych w zamówieniu i dostarczana na adres wskazany przez Kupującego przez Kuriera wraz z towarem i listem przewozowym, chyba że zawarto inne porozumienie co do formy dostarczenia faktury z Kupującym.

Partnerzy Handlowi - Firmy z branży informatycznej, Integratorzy Systemów, Sklepy Komputerowe - otrzymują ceny umożliwiające uzyskanie dobrych marż przy dalszej sprzedaży sprzętu użytkownikowi końcowemu. Od naszych Partnerów wymagamy jednak samodzielnej obsługi sprzętu przed i po sprzedaży związanej z obsługą serwisową Klientów końcowych. Oczywiście obsługa gwarancyjna jest w dalszym ciągu prowadzona przez EPA Sp. z o.o.

Prosimy o zapoznanie sie z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży EPA Systemy" przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia w firmie EPA Systemy jest równoznaczne z akceptacją powyższego dokumentu. Zgodnie z polskim prawem, możliwość zwrotu towaru zakupionego przez Internet w ciągu 10 dni od daty zakupu wg prawa dotyczy tylko konsumentów, czyli klientów indywidualnych. Możliwości zwrotu nie mają firmy oraz klienci dokonujący zakupów w ich imieniu. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Gwarancja na nasze produkty

 1. EPA Systemy gwarantuje, że produkt dostarczony Kupującemu został wyprodukowany przy zachowaniu szczegółowej kontroli jakości, przeszedł ostateczny test sprawdzający wszystkie jego funkcje działania.
 2. EPA Systemy gwarantuje poprawną pracę (zgodną z instrukcją) dostarczonych urządzeń w okresie 36 miesięcy licząc od daty sprzedaży.
 3. Naprawa gwarancyjna dostarczonego Kupującemu urządzenia jest wykonywana przez EPA Systemy po dostarczeniu urządzenia do siedziby EPA Systemy lub innego, wskazanego po uzgodnieniu z EPA Systemy, miejsca.
 4. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia, Kupujący zgłasza ten fakt w formie pisemnej do biura EPA Systemy. Zgłoszenie musi zawierać typ i numer seryjny urządzenia, szczegółowy opis rodzaju uszkodzenia. EPA Systemy zobowiązana jest usunąć nieprawidłowości w terminie możliwie jak najszybszym. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji, EPA Systemy ponosi koszt naprawy niesprawnego urządzenia dostarczonego do siedziby EPA Systemy.
 5. Koszt przesłania, ubezpieczenia oraz inne opłaty przewozowe związane z przekazaniem uszkodzonych urządzeń do EPA Systemy ponosi Kupujący. Koszt przesłania, ubezpieczenia oraz inne opłaty przewozowe związane z przekazaniem uszkodzonych urządzeń do Kupującego po naprawie ponosi EPA Systemy.
 6. Kupujący jest zobowiązany opakować uszkodzone urządzenie, które ma być odesłane do naprawy, w sposób zapobiegający jego dalszym uszkodzeniom. EPA Systemy nie ma obowiązku dostarczenie Nabywcy zastępczego sprzętu na czas trwania naprawy.
 7. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają uszkodzenia wynikające z: - użycie towaru w sposób inny, niż normalnie przyjęty lub działanie w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta; - niewłaściwe użycie, wypadek, celowe zniszczenie lub uszkodzenie; - działanie siły wyższej; - nie zaakceptowane przez producenta: zmianę konstrukcyjną, naprawę, testowanie, połączenie z innym urządzeniem; użycie niewłaściwych części zamiennych; - nieprawidłową instalację, uruchomienie urządzeń, przeprowadzone niezgodnie z zaleceniami producenta oraz / lub instrukcjami, wskazówkami znajdującymi się w dokumentacji technicznej; - awarię innych urządzeń, nie będących dostawą EPA Systemy; - niespełnienie przez Kupującego podanych przez producenta warunków technicznych lub innych wskazówek.
 8. Na części i podzespoły naprawiane w okresie gwarancyjnym przedłuża się gwarancję o 90 dni.
 9. Odpowiedzialność EPA Systemy jest limitowana do tych warunków gwarancji. Jakiekolwiek reklamacje dotyczące dodatkowych kosztów lub konsekwencji wynikających ze zniszczenia lub/i uszkodzenia urządzeń współpracujących z produktem dostarczonym przez EPA Systemy lub utraty danych nie są objęte odpowiedzialnością EPA Systemy. W przypadku, kiedy powyższe wyłączenie odpowiedzialności byłoby legalnie uznane za nieprawidłowe, maksymalna odpowiedzialność EPA Systemy jest ograniczona do wartości urządzenia dostarczonego Kupującemu.
 10. Nie będzie uznane jako zgłoszenie reklamacyjne, uszkodzenie elementów urządzenia, wynikające z normalnego zużycia technologicznego.
 11. Warunkiem rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu gwarancji, jest przedłożenie przez Kupującego oryginału dokumentu gwarancyjnego.